İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri


Yayınlarım

İşyeri Hekimlik Hizmeti Nedir?

30.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu’nun 4. Maddesinde belirtilen işveren genel yükümlülüklerinin işveren adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş işyeri hekimleri tarafından yerine getiren koruyucu hekimlik danışmanlığıdır.

İşyeri Hekimlik Hizmeti Neleri Kapsar?

İş yerinden yapılan her türlü çalışmanın çalışan sağlığı üzerine olan etkisini gözlemlemek ve gerekli önlemlerin alınması için işverene rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

Risk değerlendirmesi ve işletmeye özel diğer doküman çalışmalarına katılarak rapor takibinin yapılması,
Tüm çalışma gruplarının sağlık gözetimi, buna bağlı yapılan sağlık tetkiklerinin değerlendirilmesi, özel grupların (engelli, gebe vb.) takibi ve tehlike sınıfına uygun olana periyodik olarak yapılan muayeneler ile gerçekleştirilen sağlık gözetimi,

Çalışanların ve işverenin hak ve yükümlülüklerini, temel sağlık kavramları ve iş yerinde karşılaşabilecek sağlık sorunlarının çalışanlara eğitim ve bilgilendirme yolu ile öğretilmesi,

Yıl sonu iş güvenliği faaliyetlerinin ve hedef iş güvenliği planının iş güvenliği uzmanı ile birlikte raporlanması,
Kurul var ise kurul organizasyonunun yürütülmesi ve kurul üyelerinin koordinasyonunun sağlanması.

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti Neler Kapsar?

Firmaların gerçekleştirdikleri tüm işlemlerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesi için işverene rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

Çalışanların ve işverenin hak ve yükümlülüklerini, temel iş güvenliği kavramları ve iş yerinde karşılaşabilecek tehlike gruplarının çalışanlara eğitim ve bilgilendirme yolu ile öğretilmesi,

Risk değerlendirmesi ve işletmeye özel diğer doküman çalışmalarına katılarak rapor takibinin yapılması,

Doğal afet, kaza, yangın ve patlama gibi durumlar için acil durum eylem planlarının hazırlanması, buna bağlı periyodik eğitim ve tatbikatların yapılmasının sağlanması,

Yıl sonu iş güvenliği faaliyetlerinin ve hedef iş güvenliği planının raporlanması,

Özel veya kamusal denetimlerde işletmeye denetim refakati verilmesi,

Kurul var ise kurul organizasyonunun yürütülmesi ve kurul üyelerinin koordinasyonunun sağlanması.

Yayınlarım

Apk Clup Apk Hileli Ankara Seo uzmanı
Ankara evden eve nakliyat
Ankara evden eve nakliyat
Ankara Seo Ajansı
Ankara eşya depolama