İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri


Yayınlarım

Sıla Grup olarak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun gereklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı ihtiyacı duyan işverenlere profesyonel olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunumu yapmak amacıyla 2013 yılı itibariyle grubumuz bünyesinde yeni bir organizasyon çalışması yapılmış ve faaliyete geçirilmiştir. Sıla Grup olarak oluşturduğumuz kalite ve performans çizgisini Sıla İş Sağlığı ve Güvenliği olarak da devam ettirmek amacıyla sizlere kaliteli ve güvenli hizmet sunmak için buradayız.

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Getirdikleri

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. iş yeri sahiplerini ve çalışanları etkileyecek bir çok getirdiği yenilikler değişiklikler ile birlikte uygulanmaya başlanmıştır.

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar,

Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır,

Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır,

Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır, şeklinde sıralanan bir dizi kanun hükmü yer almaktadır.

Kamu ve özel sektörde çalışan herkes kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Kanun aynı zamanda çırak ve stajyerler için de geçerlidir.

Her çalışan, İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği konularında işverene en büyük desteği İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonelleri sağlayacaktır. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, özel eğitim görmüş, mesleki yeterlilikleri güvence altına alınmış, iş sağlığı ve güvenliği alanında yetkinleşmiş kişilerdir. Özel sektörde olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında da iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir.

Yayınlarım

Apk Clup Apk Hileli Ankara Seo uzmanı
Ankara evden eve nakliyat
Ankara evden eve nakliyat
Ankara Seo Ajansı
Ankara eşya depolama